+47 90069934kontakt@mi-control.no

Pipe Organ Control Systems

Organ Console
Pipe organ
Norwegian
English

MI-Control AS bygger og leverer avanserte styresystem for pipe orgler til Norsk Orgelverksted og Åkerman og Lund Orgelbyggeri. Sammen har vi utviklet et moderne system for å styre et klassisk pipeorgel digitalt. Systemet er skalerbart fra enkle små til store komplekse installasjoner. Orgelet kan bestå av et eller flere spillebord og orgler. Det kan også være hybride orgler.  I tillegg kan det integreres en rekke tillegg gjennom MIDI funksjonalitet.

Styresystemet er basert på åpen pc basert styringsteknikk fra velkjente Beckhoff automasjon og blir kun bygget med standardiserte industrielle komponenter fra ledende leverandører som Phoenix, Festo, Rittal, ol. Dette gir en overlegen kvalitet og fleksibilitet for kundene. Vi har tatt i bruk verdensledende teknologier som TwinCAT 3, EtherCAT og (HTML5 basert) Web brukergrensesnitt for å gi den beste ytelsen som er mulig. Installasjonen forenkles gjennom utstrakt bruk av bus (EtherCAT) basert kommunikasjon. Det er utviklet en egen telefon app for organister og service personell. Service og oppgradering av ny programvare / funksjoner kan gjøres via VPN.

MI-Control AS builds and supplies advanced control systems for pipe organs to the Norwegian Organ Workshop and Åkerman & Lund Organ Building company. Together we have developed a modern system for controlling a classical pipe organ digitally. The system is scalable from simple small to large complex installations. The organ may consist of one or more consoles and organs. It can also be hybrid organs. Several additions can be integrated through MIDI functionality.

The control system is based on open PC based control technology from Beckhoff automation and is only built with standard industrial components from leading suppliers such as Phoenix, Festo, Rittal, etc. This provides superior quality and flexibility for the customers. We have used world-leading technologies such as TwinCAT 3, EtherCAT and (HTML5 based) Web UI to provide the best performance possible. Installation is simplified through extensive use of bus (EtherCAT) based communication. A customized phone app has been developed for organists and service personnel. Service and upgrading of new software / features can be done via VPN.

Deliveries may include:

  • Digital control of all console functions
  • Digital control of all organ functions
  • Combination (Registration) system
  • Systems may contain distributed consoles and organs
  • Carillon system can be integrated through the MIDI output of the control system
  • MIDI connection for integrating external keyboards
  • MIDI integration towards the Hauptwerk Virtual organ
MIDI

Some reference projects:

For more information please contact: